Giấy Chứng Nhận

Linh Chi Việt - Giấy chứng nhận nấm linh chi sạch

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và trồng nấm linh chi. Linh Chi Việt được Bộ Y Tế công nhận là đơn vị có đầy đủ các điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất và trồng nấm linh chi sạch.
Linh chi Việt - Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tháng 12 năm 2016

Linh chi Việt - Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tháng 12 năm 2016


Linh chi Việt - Giấy phép Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Linh chi Việt - Giấy phép Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng


Linh chi Việt - Cơ sở đủ điều kiện An Toàn Thực Phẩm

Linh chi Việt - Cơ sở đủ điều kiện An Toàn Thực Phẩm